Clientenraad

In lijn met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018, heeft De Doc sinds begin 2022 een Cliëntenraad. Volgens deze wet is De Doc verplicht om schriftelijk advies aan de CR te vragen wanneer De Doc veranderingen wil aanbrengen in haar organisatie of werkwijze. De Cliëntenraad is een op zichzelf staand autonoom orgaan.

Missie
De missie van de Cliëntenraad is om De Doc beter te laten functioneren door de belangen van patiënten te behartigen. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en zorgt ervoor dat eventuele blinde vlekken zichtbaar worden.

Visie
De Cliëntenraad heeft met elkaar de volgende kernwaarden geformuleerd: constructief, productief, betrokken, gelijkwaardig overleg en kwalitatief goede zorg. Daarnaast vindt de Cliëntenraad dat patiënten gezien en gehoord moeten worden en vindt zij het van belang dat er goede communicatie plaatsvindt.

Werkwijze en belangrijkste activiteiten
Als lerend adviesorgaan, luistert de Cliëntenraad naar elkaar en haar omgeving en staat zij open voor vernieuwing die de kwaliteit van zorg zal waarborgen en optimaliseren. De Cliëntenraad heeft een jaarplan opgesteld dat jaarlijks wordt aangepast en bijgewerkt. De raad komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

Om het algemeen belang van de cliënten en patiënten van De Doc te behartigen, vindt de Raad het belangrijk om contact te hebben met haar achterban en te horen welke zaken er spelen en zo mogelijk verbetering behoeven. [link naar e-mailadres]

De Cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele problemen van patiënten, maar kan soms wel een luisterend en adviserend oor zijn in dergelijke situaties. Voor individuele problemen is er de klachtenprocedure. [link naar klachtenprocedure]

Jaarverslag
Ieder jaar maakt de Cliëntenraad een jaarverslag over haar activiteiten. Hier vindt u het jaarverslag van 2022 en 2023. [link naar jaarverslag 2022]

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@dedoc.nl

Sluiten Doc Haanstra Huisartsenpraktijk Den Haag
Algemeen adres
Doc Haanstra Huisartsenpraktijk Den Haag

Stationsweg 35
2515 BH Den Haag

telefoon tijdens kantooruren

070 – 382 47 77

contact buiten kantooruren

070 – 346 96 69 (HADOKS)

faxnummer

070- 3300242

 

Email

Locaties

de Doc Stationsweg 35
de Doc Boomsluiterskade
Inschrijven Ga naar de website